Hodowla bażantów w KlonieHodowla kuropatw- największa w Polsce, doskonałe ptakiFAQ o kuropatwach- odpowiadamy na częste pytania
Sklep hodowlany.pl

FAQ o kuropatwach- odpowiadamy na częste pytania

Stanisław Owczarek
2024-06-17

Czy w Polsce są jeszcze kuropatwy?

Tak, w Polsce są jeszcze kuropatwy. Kuropatwa jest rodzimym gatunkiem naturalnie występującym w Polsce. Obecnie dziko występująca populacja kuropatw przeżywa regres i spadek liczebności trwający od lat 90tych XX wieku. Trwają jednak starania, głównie myśliwych, o przywrócenie tych ptaków do stanu populacji z lat minionych. Działania jakie są w tym celu podejmowane to między innymi odbudowa naturalnych siedlisk, odbudowa naturalnej bazy żerowej i wsiedlanie kuropatw z hodowli wolierowej.

Samiec kuropatwy ma łące
Samiec kuropatwy ma łące

Czy kuropatwa jest chroniona?

Kuropatwa jest gatunkiem łownym, przy czym okresy polowań na kuropatwy określa minister właściwy do spraw środowiska drogą rozporządzenia. Aktualnie kuropatwy objęta jest są ochroną poza krótkim okresem polowań przypadającym na dni od 11 września do 21 października. Obecnie pozyskanie kuropatwy jest znikome a myśliwi zrzeszeni w PZŁ kładą ogromny nacisk na odbudowę populacji. Myśliwi podejmują starania o to, aby utrzymać i wzmacniać populację tego pięknego kuraka. Prowadzą reintrodukcję, dbają o to aby w środowisku znajdowały się obszary przyjazne dla bytowania kuropatwy.

Zchwytana kuropatwa w ręce
Zchwytana kuropatwa w ręce

Czy dzikie kuropatwy można złapać?

Kuropatwy, jak każde zwierzę łowne w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Nie wolno ich płoszyć ani chwytać, gdyż takie działania mają znamiona kłusownictwa. Zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska, kuropatwę w określonych terminach można odławiać w celu przeniesienia jej w inne siedliska. Mogą tego dokonywać myśliwi lub osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Kiedy wsiedlać kuropatwy?

Wsiedlanie kuropatw najlepiej dokonywać w okresie od czerwca do początku lutego. Przy czym konkretny termin zależeć powinien od odpowiedniego przygotowania łowiska. W czerwcu- lipcu wsiedla się kuropatwy jednoroczne, które sa połączone już w pary gdyż w hodowli stanowiły pary reprodukcyjne. W tym terminie wsiedlanie ptaków daje dobre efekty, gdyż o tej porze roku ilość pokarmu i dostępność okrywy roślinnej jest największa. Taki kuropatwy wyprowadzą jeszcze lęgi w naturalnym terminie na zasadzie drugiego gniazda.
Od sierpnia wsiedla się już kuropatwy młode tegoroczne, które doskonale zasilą naturalnie występującą populację. Młode ptaki w następnym sezonie sparują się i z powodzeniem wyprowadzą lęgi. Zobacz relację z wsiedlanie kuropatw prowadzoną przez myśliwych.
Przeczyataj też więcej na temat prac związanych z odbudową populacji kuropatwy w Polsce.

Wsiedlanie kuropatw
Wsiedlanie kuropatw

Czy kuropatwa to inaczej samica bażanta?

Nie, bażant to inny gatunek kuraka. Choć są ze sobą spokrewnione to jednak są to dwa zupełnie inne ptaki. Zobacz więcej informacji na temat czym różni się bażant od kuropatwy.

Jak długo żyją kuropatwy?

Kuropatwy podobnie jak wiele kuraków, żyją stosunkowo krótko. Jeśli ptaki szczęśliwie dożyją do dorosłości to z powodzeniem mogą przystępować do lęgów już w następnym roku. Średnia długość życia kuropatw to około 2-3 lat, przy czym zdarzały się potwierdzone przypadki na obrączkowanych ptakach, że dożywały one 5 lat.

Samica kuropatwy wśród traw
Samica kuropatwy wśród traw

Jakie odgłosy wydaje kuropatwa?

Kuropatwy wydają charakterystyczne odgłosy. Odgłosy te są dość donośne, choć nie tak rozpoznawalne jak np. odgłosy bażantów. Ogólnie w gwarze łowieckiej odgłos kuropatwy to "czyrykanie". W zależności sytuacji w jakiej dana kuropatwa się znajduje, odgłosy te mogą przyjmować różny wydźwięk. W okresie godowym, gdy samczyki nawołują samiczki, daje się w polach słyszeć spokojne i donośne następujące po sobie w odstępach kilkunastu do kilkudziesięciu sekund: "czyryk" lub bardziej przeciągłe "czyrrrrryk".
W sytuacji zagrożenia gdy stado kuropatw podrywa się do lotu, lub gdy "strażnik" ostrzega stado przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, daje się wtedy słyszeć również energiczne powtarzanie "czyk, czyk, czyk... czyrrrrryk". Towarzyszy temu przy tym energicznie podrygiwanie ogonem.

Jaka jest cena kuropatwy?

Cena kuropatwy zależy od tego wieku w jakim ma zostać dostarczona oraz w jakiej porze roku. W zakładce oferta, podana jest zawsze aktualna cena kuropatw . Trzeba jednak pamiętać, aby przed zamówieniem skontaktować się z hodowlą i ustalić dostępność oraz szczegóły dostawy.

';