Hodowla bażantów w KlonieArtykułyProblemy z lęgami
Sklep hodowlany.pl

Problemy z lęgami

Słabe lęgi są bardzo frustrujące i mogą mieć wiele przyczyn. Aby uniknąc problemów z lęgami Należy zbierać jak najwięcej informacji dotyczących klucia aby móc mieć możliwość przeanalizowania wszystkiego w szczegółach. Należy odnotować daty kiedy jaja są wkładane, nastawienia inkubatora, daty klucia, stratę wagi i liczbę i stan zalężonych jaj. Czasem jednak te wszystkie dane nie przybliżają nas do rozwiązania naszego problemu. Postanowiliśmy więc opublikować listę najczęstszych problemów i ich prawdopodobnych przyczyn aby wspomóc hodowców w osiąganiu jak najlepszych i satysfakcjonujących lęgów.

Lista najczęstszych i dających się jednozancznie wyodrębnić problemów przy wylęgu bażantów:

 1. Pisklęta klują się zbyt późno
 2. Powolny, wydłużający się wyląg
 3. Klejące kurczaki, wymazane białkiem
 4. Kurczaki utykają w skorupie, fragmenty skorupki przyklejone do piór
 5. Zbyt wczesne lęgi, krwiste naczynia
 6. Małe kurczaki
 7. Słabe kurczaki
 8. Pisklęta mają nieprawidłowo ułożone części ciała
 9. Zniekształcenia
 10. Pokrzywione palce i nogi
 11. Krótki puch, szorstki puch - Przyczyna
 12. Zamknięte oczy, puch przyklejony do oczu
 13. Pękające jaja
 14. Karłowate embriony, niewyrośnięte ptaki
 15. Krwotok piskląt - krew na skorupach
 16. Spuchnięte głowy i karki
 17. Małe komory powietrza w jajach, strata wagi poniżej 10%
 18. Śmierć w późnym stadium rozwojowym


1.Pisklęta klują się zbyt późno

  Przyczyna:
 • zbyt duże jaja, nieodpowiednie sortowanie, jaja bażantów powyżej 34g powinny być odrzucane
 • stare stado rozpłodowe, najlepszym materiałem rozrodowym są młode kury maksymalnie dwuletnie
 • jaja przechowywanie za długo, dłużej niż 10 dni lub przechowywane w złych warunkach
 • za niska temperatura w inkubatorze
 • słabe embriony
 • zbyt wysoka wilgotność w inkubatorze
 • stosowanie chowu wsobnego - kazirodztwo

2. Powolny, wydłużający się wyląg

  Przyczyna:
 • różne rozmiary jaj
 • nieprawidłowe obchodzenie się z jajami, złe przechowywanie jaj podczas inkubacji
 • zimne lub gorące miejsca w inkubatorze - niestabilna temperatura
 • temperatura w inkubatorze lub klujniku za wysoka lub za niska

3. Klejące kurczaki, wymazane białkiem - Przyczyna:

 • zbyt niska temperatura inkubacji
 • za wysoka wilgotność w komorze lęgowej
 • nieefektywne obracanie jaj, zbyt mały skok lub zbyt rzadkie obracanie
 • stare jaja
 • bardzo duże jaja

4. Kurczaki utykają w skorupie, fragmenty skorupki przyklejone do piór

  Przyczyna:
 • niska wilgotność podczas przechowywania jaj przed inkubacją
 • słabe obracanie - obracanie mało efektywne
 • słaba jakość skorupy lub skorupa uszkodzona - niedobory żywieniowe lub choroba kury

5. Zbyt wczesne lęgi, krwiste naczynia - Przyczyna:

 • za wysoka temperatura w inkubatorze

6. Małe kurczaki

  Przyczyna:
 • małe jaja (jaja poniżej 28 gram powinny być odrzucane)
 • za niska wilgotność w komorze inkubatora
 • za wysoka temperatura inkubacji
 • za wysokie jaja - długie i cienkie
 • cienkie, porowate skorupki

7. Słabe kurczaki

  Przyczyna:
 • zbyt wysoka temperatura klucia
 • słaba wentylacja w klujniku
 • skażenie urządzenia lęgowego

8. Kurczaki mają nieprawidłowo ułożone części ciała

  Przyczyna:
 • jaja ułożone czubkami do góry
 • niewłaściwe obracanie
 • nadmierne obracanie w późnych stadiach
 • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
 • za wysoka wilgotność
 • stare stado rozpłodowe
 • okrągły kształt jaj
 • braki żywieniowe kur bażantów
 • opóźniony rozwój zarodka spowodowany błędem podczas inkubacji (brak zasialnia)
 • nieprawidłowe obchodzenie się z jajami i warunki przechowywania

9. Zniekształcenia

  Przyczyna:
 • słabe warunki przechowywania
 • wstrząsanie jajami
 • braki żywieniowe kur
 • niewłaściwe obracanie
 • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
 • niewłaściwa wentylacja

10. Pokrzywione palce i nogi

  Przyczyna:
 • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
 • słabe odżywianie kury

11. Krótki puch, szorstki puch

  Przyczyna:
 • braki żywieniowe (szczególnie ryboflawina)
 • zbyt wysoka temperatura inkubacji

12. Zamknięte oczy, puch przyklejony do oczu

  Przyczyna:
 • zbyt wysoka temperatura w klujniku
 • ptaki zostają w klujniku zbyt długo po wykluciu
 • zbyt duży ruch powietrza w klujniku

13. Pękające jaja

  Przyczyna:
 • brudne jaja z gniazda
 • jaja źle oczyszczone
 • pryskanie wodą jaj
 • kondensacja na jajach
 • skażenie od wcześniejszych pękających jaj
 • skażenie od brudnych rąk

14. Karłowate embriony, niewyrośnięte ptaki

  Przyczyna:
 • skażone jaja
 • choroby ptaków rozpłodowych
 • braki żywieniowe

15. Krwotok

  Przyczyna:
 • zbyt wysoka temperatura w inkubatorze lub klujniku
 • złe obchodzenie się z jajami przy przewozie
 • braki żywieniowe (witamina K lub E)
 • skażenie

16. Spuchnięte głowy i karki

  Przyczyna:
 • braki żywieniowe

17. Małe komory powietrza w jajach, strata wagi poniżej 10% -

  Przyczyna:
 • zbyt wysoka wilgotność
 • bardzo grube skorupy
 • za niska temperatura

18. Śmierć w późnym stadium rozwojowym - Przyczyna:

 • zbyt wysoka wilgotność