Hodowla bażantów w KlonieArtykułyWsiedlenia kuropatw przynoszą efekty. Mamy coraz więcej zgłoszeń z całej Polski
Sklep hodowlany.pl

Wsiedlenia kuropatw przynoszą efekty. Mamy coraz więcej zgłoszeń z całej Polski

Stanisław Owczarek
2024-05-29, edytowano: 2024-05-30

O tym, że populacja kuropatwy od kilkunastu lat przeżywa regres wiedzą już chyba wszyscy. Kuropatwa polna niegdyś bardzo liczna, obecnie praktycznie nie jest widoczna w środowisku i to nie dlatego, że jest stosunkowo małym ptakiem. Jej liczebność w Polsce zmniejszyła się do tego stopnia, że w wielu regionach Polski praktycznie wyginęła. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w zmieniającym się otoczeniu, intensyfikacji rolnictwa i ciągle rosnącej presji drapieżników, również tych synatropijnych. Są jednak osoby, które nie pozostają względem tego faktu obojętne. Od kilku lat w wielu rejonach Polski prowadzone są coroczne wsiedlenia kuropatw. Dokonują tego głównie myśliwi zrzeszeni w Kołach Łowieckich często przy wsparciu lokalnych samorządów.

Samczyk kuropatwy na drodze łąkowej w miejscu marcowego wsiedlania kuropatw
Samczyk kuropatwy na drodze łąkowej w miejscu marcowego wsiedlania kuropatw. Wcześniej widziany w tym miejscu był z samiczką, które w trakcie zdjęcia za pewne siedziała na gnieździe

Kto dokonuje wsiedleń kuropatw w Polsce?

Zdecydowaniu najwięcej wsiedleń kuropatw w Polsce dokonują myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich. Kuropatwa jest ptakiem łownym i dzięki temu myśliwi czują się odpowiedzialni za utrzymanie populacji tego gatunku w swoim terenie. Pomimo, że praktycznie nie polują już na kuropatwy, myśliwi angażują bardzo dużo swojego zapału, środków finansowych i wolnego czasu, aby zachować kuropatwę w łowisku.
Często też aktywnie w zakresie odbudowy dzikiej populacji kuropatw działają samorządy (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie), dla których ochrona rodzimej przyrody i jej bioróżnorodności stanowi cel statutowy. Prowadzą one programy środowiskowe, mające na celu ochronę zwierzyny drobnej. W ramach tych programów, koordynowane są z lokalnymi kołami łowieckimi wsiedlenia kuropatw. Jest to okazja do prowadzenia działań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, zajęć z zakresu ochrony przyrody z nauką jej praw. W zajęciach takich uczestniczą zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i młodzież szkolna. Uczestnicy takich zająć mogą poznać bliżej kuropatwę, która przecież jest gatunkiem rodzimym dla naszej awifauny. W dzisiejszych czasach, gdy każde dziecko wie, jak wygląda struś czy paw, ważne jest aby mogło poznać bliżej i docenić kuropatwy, które tak naprawdę z polską przyrodą związane są od zawsze.

Akcja wsiedlania kuropatw z dziećmi
Akcja wsiedlania kuropatw z dziećmi w ramach zajęć przyrodniczych w terenie. Dzięki dobrej współpracy samorządów, myśliwych i nauczycieli, dzieci mogą aktywnie poznawać rodzime gatunki i brać czynny udział w ich ochronie. (fot. rawicz24.pl)

Nasze kuropatwy są już w całej Polsce

W ciągu kilku lat, od czasu gdy rozpoczęliśmy hodowlę kuropatw śmiało możemy powiedzieć, że nasze ptaki pojawiają się już praktycznie na terenie całej

Polski. Kuropatwy dostarczaliśmy do reintrodukcji już w każdym województwie i coraz częściej dochodzą do nas sygnały, że wsiedlenia naszych ptaków dają efekty. W tym roku otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, od osób, którym dostarczaliśmy kuropatwy, z informacją, że obserwowane są pary kuropatw prowadzące młode z tegorocznych lęgów. Kilka osób z rozrzewnieniem mówiło, że pary kuropatw zaobserwowane zostały w rejonach gdzie nie widziano ich już od kilkunastu lat. Samiec kuropatwy prowadzący kilkunastodiowy przychówek

Samiec kuropatwy prowadzący kilkunastodiowy przychówek
Tegoroczne młode w wieku około 12 dni.
Tegoroczne młode w wieku około 12 dni.
Samica kuropatwy odciągała uwagę intruza od swoich młodych
Samica kuropatwy odciągała uwagę intruza od swoich młodych
To dla nas bardzo budujące ale i cenne informacje gdyż pozwalają nam zbierać doświadczenie i profilować naszą hodowlę pod kątem dostarczania kuropatw coraz lepiej przystosowanych do reintrodukcji. Analizując również przekazane nam informacje możemy wypracować możliwie najlepszy plan wsiedleń kuropatw do każdego łowiska.

Para kuropatw widziana przy drodze gminnej, woj. lubelskie
Para kuropatw widziana przy drodze gminnej, woj. lubelskie

Rejony Polski gdzie zaobserwowano wsiedlane kuropatwy

Zgłoszenia odnośnie pozytywnych wyników wsiedleń kuropatw otrzymujemy praktycznie z całej Polski. Można przypuszczać, że nie każdy taki fakt jest nam zgłaszany. Mieliśmy np. klika zgłoszeń od przypadkowych osób, które podczas niedzielnego spaceru zauważyły kuropatwę, a do nas dzwoniły z informacją, że: „uciekły nam kuropatwy ”. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że takich „szczęśliwych ucieczek” chcielibyśmy mieć jak najwięcej, tym bardziej, że jeden taki telefon otrzymaliśmy z powiatu hajnowskiego na Podlasiu, czyli około 500km od naszej hodowli. Dokładnie z rejonu, gdzie jedno z kół łowieckich reintrodukuje nasze kuropatwy.
Jak już wspomniano wyżej, nasze kuropatwy wsiedlane są praktycznie w całym kraju, a miejsc do których one trafiają na mapie Polski jest coraz więcej. Z racji położenia geograficznego spora część kuropatw z naszej hodowli trafia do województw centralnych: wielkopolskie, łódzkie ale i opolskie. Jednak informacje o pozytywnym efekcie wsiedleń naszych kuraków, w tym również bażantów, otrzymujemy z całego kraju

Para lęgowa kuropatw widoczna na uprawie pszenicy eologicznej, początek kwietania, woj. łódzkie
Para lęgowa kuropatw widoczna na uprawie pszenicy eologicznej, początek kwietania, woj. łódzkie

Tereny na jakich obecnie kuropatwy można najczęściej zaobserwować

Jeśli chodzi o tereny w jakich widywane są nasze kuropatwy to zdecydowanie najczęściej są to tereny rolnicze, pola uprawne poprzeplatane miedzami oraz łąki z rowami, na skraju których kuropatwy chętnie zakładają gniazda. Czyli dokładnie są to miejsca charakterystyczne dla biotopu kuropatwy. Przeczytaj więcej szczegółów na temat biotopu kuropatwy zawarliśmy już w opisie tego gatunku. To dobitnie pokazuje nam jak ważne jest doświadczenie, znajomość biologii tego gatunku a przede wszystkim znajomość terenu w którym wypuszcza się te ptaki. Dlatego nieprzeceniona jest tutaj rola myśliwych w akcjach wsiedleń.

Kilka prostych zasad, o których należy pamiętać podczas wypuszczania kuropatw na wolność

  • Kuropatwy należy wypuszczać w niewielkich grupach w danym rwirze. Nie więcej niż 20 ptaków w jednym miejscu. Zbyt duże skupisko świeżo wypuszczonych kuropatw może zwabić okoliczne drapieżniki, które wykorzystując chwilową dezorientację wypuszczonych ptaków, łatwo mogłyby wyłapać wszystkie ptaki.
  • Transport i dostawę kuropatw należy planować tak, aby ptaki wypuścić na wolność do 2 godzin przed zmrokiem. Ptaki potrzebują czasu, aby "odnaleźć się w terenie"
  • Kuropatwy należy wypuszczać w otwartych łąkach lub polach o niezbyt wysokiej okrywie roślinnej. Nie należy wypuszczać kuropatw w lesie czy w głębi zagajników, gdyż nie są to ich naturalne siedliska

Kuropatwy do zasiedleń powinny być dobrze przygotowane

Uzupełniając powyższy wątek, należy zwrócić uwagę na to, że szalenie istotny, a może najważniejszy jest dobór odpowiedniego materiału genetycznego. Kuropatwy do zasiedleń powinny być dobrze przygotowane do przebywania w środowisku naturalnym, gdyż już po wypuszczeniu na wolność nie będą miały taryfy ulgowej. Oczywiście dobrze przygotowany teren pod wsiedlenia będzie im pomocny. Jeśli jednak ptaki, w hodowli nie będą przywykłe do przebywania dzień i noc w terenie, pod gołym niebem trudno im będzie zwłaszcza przez pierwsze dni na wolności do poradzenia sobie choćby z trudnym czynnikami atmosferycznymi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży kuropatw. Oferujemy najlepsze kuropatwy przystosowane dozasiedleń.
W naszej hodowli utrzymujemy ptaki w bardzo dużych wolierach gdzie dostęp ludzi jest skrajnie ograniczony. Nasze kuropatwy są zdrowe i bardzo dobrze przygotowane do zasiedleń.

';