Hodowla bażantów w KlonieBlogInkubacja jaj
Sklep hodowlany.pl

Inkubacja jaj

Stanisław Owczarek
2007-05-04

Domowa inkubacja jaj

Poniżej przytaczamy opis inkubacji jaj krok po kroku.
Bażanciki świeżo wyklute

Zakup inkubatora do jaj

W tym roku zakupiliśmy dodatkowo do naszej hodowli mały inkubator włoskiej produkcji na 54 jajka kurze. Inkubator zakupiliśmy w sklepie internetowym www.hodowlany.pl Kupiliśmy go z myślą o inkubacji jaj pawich, które hodujemy hobbystycznie przy okazji hodowli bażantów. Bardzo zaciekawiła nas dołączona do inkubatora instrukcja obsługi, w której włosi bardzo precyzyjnie opisują nie tylko sam proces inkubacji jaj, ale również wszelkiego rodzaju zabiegi dookoła niego, takie jak zbieranie jaj, dezynfekcja oraz selekcja niewłaściwego materiału.

W informacjach tych znajdują się pewnego rodzaju rozbieżności w stosunku do naszego doświadczenia, jednak uważamy, że dla wielu osób interesująca będzie technika i kultura hodowli na południu (w tym przypadku we Włoszech).

Miłej lektury! - www.bazanty.pl

Wskazówki

Inkubator został stworzony w celu zapewnienia idealnych warunków, tak aby nałożony materiał rozrodczy mógł kontynuować swój rozwój. W celu uzyskania dużego odsetku klujności należy skoncentrować się na całym cyklu rozrodczym od formowania się jaj aż po odpowiednie ułożenie ich w inkubatorze. Dlatego należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne.

Podstawowe zasady inkubacja jaj

Nie używać jaj przeznaczonych do konsumpcji.

Jest wskazanym aby używać jaj z hodowli, gdzie znajdują się dojrzałe, zdrowe i dobrze odżywione ptaki, nie za młode i nie za stare, gdzie zachowane są odpowiednie proporcje umożliwiające pozyskiwanie odpowiedni odsetek zapłodnionych jaj.
Poniższa tabela prezentuje wytyczne, które pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników:

Rodzaj jaja Dojrzałość płciowa
męska żeńska
Proporcja pomiędzy osobnikami
męskimi żeńskimi
przepiórka 60 dni 50 dni 1 3
kura 6/8 miesięcy 6/8 miesięcy 1 10
kuropatwa 10/12 miesięcy 10/12 miesięcy 1 1
bażant 6/7 miesięcy 6/7 miesięcy 1 7
perliczka 8/10 miesięcy 8/10 miesięcy 1 2
kaczka 8 miesięcy 4 miesiące 1 4
indyk 7 miesięcy 7 miesięcy 1 10
gęś 8 miesięcy 47 miesięcy 1 4

  Unikać mieszania spokrewnionych ptaków

  Powoduje to tworzenie słabego genetycznie materiału który będzie trudny w odchowie, podatny na choroby. W kolejnych pokoleniach takie ptaki będą stanowić coraz słabszy materiał hodowlany.

  Przyzwyczaić ptaki do składania jaj we własnych gniazdach a nie na ziemi

  .

  Zapobiegnie to zabrudzeniom i infekcjom. Umieszczać gniazda w zacienionych miejscach i utrzymywać w nich porządek. W gnieździe powinno zawsze znajdować się przynajmniej jedno jajo. Dzięki temu wiele kur będzie znosiło jaja do jednego gniazda. Dobrą praktyką jest stosowanie sztucznych jaj podkładowych

  Okres płodności występuje od lutego do października.

  Trzeba zwracać uwagę na temperaturę, która nie powinna być niższa niż 16oC i wyższa niż 24oC, a odpowiednia wilgotność może wahać się w granicach 55% - 75%. Jaja znieskone w optymalnych warunkach temperaturyowych dają najlepsze rezlutaty. Dla prawidłowego rozwoju życia należy unikać wystawiana jajek bezpośrednio na słońce lub wstawiania w bardzo gorące miejsca, co jest bardzo ważne przed inkubacją.

  Jak często zbierać jaja

  Jaja powinny być zbierane cztery razy dziennie, czystymi rękami i układane na tace z czubkami zwróconymi w dół. Jeśli są duże zmiany temperatury zaleca się zbieranie jaj co godzinę.
  Na koniec dnia trzeba przejść jeszcze raz aby zebrać wszystkie zniesione jaja i nie pozostawiać ich na noc w gniazdach, można nawet ograniczyć dostęp do gniazd i udostępnić je wcześnie rano dnia następnego.

 • Jaja powinny być zbierane zaraz po zniesieniu bez potrząsania i opukiwania jedno o drugie. Powinny być posortowane według rozmiaru, kształtu, wagi i porowatości skorupy. Jaja powinny być średniej wielkości (nie za duże i nie za małe), nie powinny się za bardzo zwężać i nie powinny być okrągłe, z trochę porowatą skorupką i wyglądające możliwie podobnie.

  Jak czyścić ubrudzone jaja?

  Jaja powinny być oczyszczone z ziemi i ptasiego pomiotu bez użycia wody. Z jaj zbyt stożkowatych lub zbyt okrągłych mogą wykluć się słabe ptaki. Jaja z grubszą obrączką muszą być wykluczone, gdyż zawierają za dużo wapnia i wilgotność wraz z temperaturą spowodują stwardnienie skorupy uniemożliwiając rozwój zarodka i w końcu doprowadzając do śmierci.
  Używanie tego rodzaju jaj do inkubacji może doprowadzić do zmniejszenia odsetku urodzeń.

  Skłądowanie jaj lęgowych

  Zanim jaja trafią do inkubatora powinny być układane na odpowiednich tacach z czubkiem zwróconym do dołu i trzymane przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o stabilnych warunkach z temperaturą 15-18oC i wilgotnością 70-75%.W celu otrzymania dobrego rezultatu wskazane jest przetrzymywać tak jaja nie dłużej niż 5 dni.

 • Jeśli jaja będą leżeć dłużej niż 5 dni

  Do czego może prowadzić niestaranne obchodzenie się z jajami?

  Na skutek błędów w okresie przedinkubacyjnym, inkubacja może się skomplikować poprzez:

  1. Brak klucia i nie wyklute ptaki obumarłe w jaju.
  2. Niewystarczająco dojrzałe zarodki.
  3. Klucie pojawi się późno i nieregularnie, ptaki będą słabe i zniekształcone.
  4. Niektóre kurczaki zaczną się kluć ale uwolnią się ze skorupki bo będą za słabe.
  5. Duża ilość pustych jaj z powodu zbyt starego i nierozwiniętego zalążka.

 • Jest powszechnie dowiedzione, że stare jaja są główną przyczyną zmniejszenia klujności.
  Podsumowując, zanim włoży się jaja do inkubatora musi minąć doba, ale nie więcej niż 5 dni.

Jaja odpowiednie do inkubacji
Kształt, rozmiar, waga jaj odpowiednich do inkubatora, zależna od wielkości inkubatora:
Rodzaj jaja Wymiary Średnica x wysokość mm Waga gr Pojemność: Inkubator średni 24-ka Pojemność: Inkubator duży 54-ka
przepiórka 25 x 30 11 140 3
kura 40 x 50 45 24 54
kuropatwa 30 x 40 12-14 42 84
bażant 50 x 46 30-35 30 60
perliczka 35 x 49 45 30 60
kaczka 46 x 60 70 20 40
indyk 46 x 66 70 16 32
gęś 65 x 100 120 6 15

Gdzie umieścić inkubator?

Zaleca się wybranie pomieszczenia gdzie temperatura jest stała, nie niższa niż 12oC i nie wyższa niż 26oC, choć inkubator może funkcjonować nawet w pomieszczeniu gdzie temperatura osiąga 31oC.
Wilgotność powinna mieścić się w przedziale 45-55%. Pomieszczenie powinno być wolne od zapachów, dobrze wentylowane i wilgotne, bez pozostawionych otwartych okien i drzwi. Pomieszczenie powinno być słabo oświetlone, a inkubator powinien być postawiony na drewnianej, solidnej podstawie nie niższej niż 80 cm. Inkubatora nie należy stawiać w pobliży źródeł ciepła, gdyż mogą one wpływać na wewnętrzną temperaturę. W pomieszczeniu nie powinno być żadnych zwierząt. Nie powinno wykonywać się sprzątania na mokro w czasie pracy inkubatora gdyż mogą doprowadzić do spięcia.

Przygotowanie inkubatora i uruchomienie

Przed uruchomieniem urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją. Inkubator przeznaczony jest tylko i wyłącznie do celów opisanych powyżej. Jeśli jest używany do innych celów może stanowić zagrożenie.
(...)
Zaleca się zaznaczenie w kalendarzu dnia rozpoczęcia inkubacji i podążać według instrukcji opisanych poniżej.

Zasady klucia

 1. Świeżo zebrane jaja powinny być trzymane 24 godziny z czubkami zwróconymi w dół w chłodnym miejscu w temperaturze od 15 do 18 oC.
 2. Jaja do inkubacji to: leżące nie dłużej niż 5 dni, o regularnym kształcie i wadze.
 3. Obracaj jaja o połowę dwa razy dziennie (rano i wieczorem).
 4. Dodawaj letnią wodę do zbiornika na wodę co dwa dni. ! Opisane czynności (pkt. B-C-D) nie powinny być przeprowadzane na trzy dni przed planowym kluciem. Przed tym okresem należy uzupełnić wodę. Przez okres ostatnich trzech dni nie należy otwierać inkubatora, aby nie zakłócać procesu klucia.
 5. Jeśli nie ma wystarczająco dużo jaj aby wypełnić całą komorę na jaja to zawsze powinny być one rozkładane równomiernie na całej powierzchni, a nie tylko w centrum lub po bokach. Równomierny rozkład zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza.
 6. Po szóstym-siódmym dniu jaja można prześwietlić w celu weryfikacji i usunięcia tych niezapłodnionych. Czynność tą powinno wykonywać się w ciemnym pomieszczeniu, prześwietlając jajo z okrągłej strony i trzymając je czubkiem w dół, przy użyciu lampy do prześwietlania jaj. Kiedy widać oscylujący czerwony podobny do pająka kształt oznacza to, że zawiera rozwijający się embrion. Inne widoczne kształty najczęściej zawierają martwe embriony i są usuwane. Pozostałe jaja powinny być ponownie ułożone.
 7. W przypadku inkubacji jaj kaczych czy gęsich, inkubator powinien być otwierany każdego dnia zaczynając od dziewiątego dnia inkubacji i jaja powinny się schładzać przez 15-20 minut. Przed ponownym zamknięciem inkubatora jaja należy nawilżyć letnią wodą przy pomocy zraszacza lub gąbki. Tych czynności należy zaprzestać na trzy ostatnie dni poprzedzające klucie.
 8. Po wykluciu kurczaki powinny zostać w inkubatorze jeszcze przez 24 godziny aby mogły wyschnąć. Następnie należy przełożyć je do specjalnych ocieplanych klatek albo pod czerwone lampy - promienniki. Kiedy będzie wystarczająco gorąco ptaki nie będą już się tak kłębić i będą się oddalać od światła. Należy im podawać wodę w odpowiednich poidełkach i karmić mieszankami ze specjalistycznych sklepów.
 9. Po zakończonej inkubacji należy wyczyścić inkubator szmatką z letnią wodą gdzie to możliwe.

Przydatne instrukcje do inkubacji

 1. Jeśli to możliwe, nie inkubować jaj różnych gatunków lub z różnymi terminami klucia. Jeśli podczas inkubacji czuć intensywny zapach od martwych kurczaków należy zdezynfekować maszynę przy pomocy Virkonu.
 2. Jeśli podczas inkubacji przezroczysta pokrywa pokryje się mgłą lub pojawią się małe krople wody należy podnieść klapę inkubatora na klika minut i pozwolić mu się ustabilizować. Natomiast w czasie klucia jest normalne, że pokrywa jest mokra, ale wtedy nie wolno otwierać maszyny, bo spadnie poziom wymaganej wilgotności.
 3. Jeśli zabraknie prądu inkubacje nie będzie narażona tak długo jak zamknięty jest inkubator. W przypadku gdy nie ma prądu przez 5-6 godzin należy przenieść inkubator do najcieplejszego pokoju, otworzyć pokrywę tak aby jaja schłodziły się jak najmniej.
 4. Na trzy dni przed kluciem należy pamiętać o usunięciu separatorów, aby zrobić miejsce dla klujących się kurczaków.

Koniec inkubacji

Po każdym kluciu należy sprawdzić stan pozostałych jaj. Zaleca się prześwietlenie i nakłuwanie skorupek pamiętając, że słabszy organizm może nie być zdolny do rozwinięcia, lub wyklucia się.

Czego nie robić podczas inkubacji?

Jeśli temperatura jest za niska trzeba trochę poczekać zanim się sama dostosuje. Inkubacja może być kontynuowana, ale należy ją pilnie obserwować. Jeśli temperatura jest za wysoka a kreska termometru jest powyżej czerwonej linii należy poczekać przez 10 minut. Jeśli w ciągu tego czasu temperatura nie wróci do właściwego poziomu należy ją wyregulować.Tabela inkubacji:
Rodzaj jaja Liczba dni inkubacji Rotacja jaj
przepiórka 16-17 od 1 do 14 dnia
kura 20-21 od 1 do 18 dnia
kuropatwa 23-24 od 1 do 20 dnia
bażant 24-25 od 1 do 21 dnia
perliczka 26-27 od 1 do 23 dnia
kaczka 27-28 od 1 do 25 dnia
indyk 28-30 od 1 do 26 dnia
gęś 29-30 od 1 do 27 dnia

';